ایجاد صفحه ی پیک ِ تو در سایت استاد کوروش یغمایی

با نظر استاد کوروش یغمایی صفحه ی ویژه ای با نام " پیک ِ تو " در سایت راه اندازی گردید که به بازخوانی های شما مهربانان از آثار استاد و حتی آثار خودتان اختصاص دارد . آثار خود را به ایمیل آدرس های سایت ارسال نمائید تا پس از تائید استاد در این صفحه قرار داده شود .

بهزاد صادقی

 

/ 0 نظر / 42 بازدید