تشکر از سلطان کوروش يغمايی *** Tanks of king kourosh Yaghmaei

به نام خدا

دوستان هميشگی

استاد کوروش يغمايی افتخار دادند و مطلب مدير هنری وبلاگ را در سايتشان قرار دادند که ما وظيفه ی خود دانستيم تا از ايشان کمال تشکر را داشته باشيم . و از آقای رجايی طراح سايت سلطان جهت عنايت ويژه شان نيز متشکريم .

(( تيم مديريت وبلاگ دوستداران خانواده يغمايی ))

Perpetuity Friends

Art-offical Kourosh Yaghmaei caused our honour and placed subjects Art-webmaster of weblog in his site and for this act . we know our duty that say thanks very much Mr.Yaghmaei . and say thanks very much of Mr.Rajaei ( Designer of Kourosh Yaghmaei site ) for nice him

(( Yaghmaei Family Lovers Weblog Webmasters Team ))

http://www.kourosh-yaghmaei.com/contact/views/sadeghi.htm

لينک به مطلب مدير هنری وبلاگ در همين بلاگ

/ 0 نظر / 3 بازدید