ايران سرزمين من

به نام خدا

سلام

 يه چيز جالب براتون گير آوردم . فكر كنم خوشتون بياد

اسامي ايام هفته در ايران باستان

شنبه         :    كيوان شيد 

يكشنبه      :    مهر شيد

دوشنبه      :    مه شيد

سه شنبه   :    بهرام شيد 

چهار شنبه  :    تير شيد 

پنج شنبه    :    اورمزد شيد 

جمعه         :    ناهيد شيد 

در ضمن امروز تير شيد 19مهر 1385 هجري خورشيدي برابر با 19 مهر 2565 هخامنشي و 19 مهر 3743 زرتشتي و 19 مهر 7027 آريائي ميترائي هست .

 آهاي مردم ايران به تاريخ 7000 ساله ي خود بباليد .

** شيد به معناي خورشيد مي باشد **

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٥ - بهزاد صادقی