مصاحبه ای ديگر با سلطان راک ايران

به نام خدا

مجله نشانی در شماره ۵ شهریور ماه خود مصاحبه ای جالب و جدید با سلطان کوروش یغمایی انجام داده است . مجله نشانی نشریه ای جدید می باشد به صاحب امتیازی هنرمند محبوب محمد صالح اعلاء که حتما با نوشته ها و بازیهای ایشان در تئاتر و تلویزیون و سینما آشنا هستید . مجله ایست کاملا هنری و ادبی . مصاحبه هم به صورت کاملا جدید و به سبک خود آقای صالح اعلاء انجام شده حتما این نشریه رو تهیه کنید و این مصاحبه رو مطالعه بفرمائید .

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٥ شهریور ۱۳۸٥ - بهزاد صادقی