مصاحبه با استاد کوروش يغمايی* *interview with Art-offical Kourosh Yaghmaei

به نام خدا

سلام

سايت هنر و موسقی مصاحبه ای اختصاصی با سلطان کوروش يغمايی انجام داده . می تونيد به اين آدرس مراجعه کنيد و اين مصاحبه جالب رو بخونيد . 

Hi

Iran Art & Music Site did interview with Art-offical Kourosh Yaghmaei  King of iranian Rock Music .You can interference to this address and read this interesting interview

لينک مصاحبه با استاد کوروش يغمايی

Interview link with Art-offical Kourosh Yaghmaei 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸٥ - بهزاد صادقی