روز بخير سلطان

به نام خدا

ماهنامه پيام روز در اولين شماره خود اقدام به چاپ ۷ صفحه مطالب مختلف در مورد استاد کورش يغمايی کرده و نام سرمقاله خودرا با سليقه فراوان

 روز بخير سلطان

گذاشته . باتشکر از اين ماهنامه وزين که اين کار با ارزش را انجام داد . در اين زمانه اين گونه حرکتها در مورد نوادری چون استاد کورش يغمايی جای تقدير فراوان دارد .

منتظر قرار دادن بخشی از مطالب چاپ شده ی اين ماهنامه در وبلاگ باشيد .

يک تشکر ويژه هم از خانم زهرا شيوا ( از دوستداران خانواده يغمايی ) که خبر به چاپ رسيدن اين مطالب را در ماهنامه پيام روز به من دادند .

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸۳ - بهزاد صادقی